ВСИЧКИ ПРАВОСПОСОБНОСТИ ЗА МАЛКИ ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ В ЕДИН КУРС

обучение подходящо за всеки желаещ да придобие всички правоспособности за управление на малки плавателни съдове
по река дунав, море и вътрешни водни пътища на европа

ОПИСАНИЕ: При нас можете да се възползвате от комбинирано обучение по индивидуална програма и след успешното му завършване Вие ще придобиете следните свидетелства за правоспособност:

ВОДАЧ НА МАЛЪК КОРАБ ПО Р. ДУНАВ

ВОДАЧ НА КОРАБ ДО 40БТ ПО МОРЕ

ВОДАЧ НА МАЛЪК КОРАБ ЗА СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ ВОДНИ ПЪТИЩА НА ЕВРОПА

След това обучение Вие ще можете да управлявате малки плавателни съдове и да работите като моряк в цяла Европа и международно по море.

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ: За да се запишете в обучението е необходимо:

 • навършени 18 години
 • здравословна годност

ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ: 700лв. - таксата се заплаща в рамките на обучението и включва:

 • учебни помагала
 • изпитни тестове в т.ч. достъп до електронна система за решаване на тестове
 • обучението от квалифицирани лектори
 • такса за явяване на първи изпит пред Изпълнителна агенция „Морска администрация”

В цената на обучението не са включени:

 • такса за повторно явяване на изпит пред Изпълнителна агенция „Морска администрация” - 15лв.
 • такса за издаване на Медицинско свидетелство от оправомощено здравно заведение ТУК
 • такса за издаване на Свидетелства за правоспособност от Изпълнителна агенция "Морска администрация"

Тарифи на Изпълнителна агенция "Морска администрация"
за издаване на свидетелства (за всяко свидетелство)

за 30 дни 10лв.
за 7 дни 15лв.
за 8 часа 20лв.

ОБУЧЕНИЕ: Обучението се провежда в два етапа:
I Етап:   Обучение за придобиване на правоспособност „Водач на малък кораб” - 60 учебни часа.
                 Успешно полагане на изпит пред Изпълнителна агенция "Морска администрация".
                 Издаване на свидетелство за правоспособност "Водач на малък кораб".
                 При реда и условията посочени ТУК.
II Етап:  Обучение за придобиване на правоспособност "Водач на кораб до 40БТ по море" - 30 учебни часа.
                 Изучаване на Международни правила за предпазване от сблъскване на море.

                 Подготовка за явяване на изпит за придобиване на правоспособност "Водач на малък кораб за спорт и                   развлечение по вътрешни водни пътища на Европа" - 10 учебни часа.

                 Успешно полагане на изпити пред Изпълнителна агенция "Морска администрация". При желание от                            Ваша страна може да положите и двата изпита в един ден.

Изпитите се провеждат в оборудвана с компютри изпитна зала на Изпълнителна агенция "Морска администрация" чрез генерация на тест:

За "Водач на кораб до 40БТ по море" - включва 30 въпроса върху Международните правила за предпазване от сблъскване на море.
Времето за решаване на теста е 30 минути.
Изпита се счита за успешно положен при дадени минимум 85% верни отговори (допустими грешни отговори-5).

За "Водач на малък кораб за спорт и развлечение по вътрешни водни пътища на Европа" -
включва 60 въпроса от темите:

 • 30 въпроса - Основни положения за плаване по Дунав (Правила за плаване по р. Дунав)
 • 30 въпроса - Функция "Теоретичен изпит" от изпитната програма (включва следните модули: Основи на речното корабоводене; Маневриране и управление на кораб; Нормативна база регламентираща плаването по вътрешните водни пътища на Европа; Устройство на кораба корабни силови уредби, системи и механизми; Поведение при извънредни обстоятелства)
  Времето за решаване на теста е 60 минути.
  Изпита се счита за успешно положен при дадени минимум 85% верни отговори (допустими грешни отговори-9).

След успешното полагане на изпитите пред Изпълнителна агенция „Морска администрация” Вие можете да пристъпите към издаване на Свидетелства за придобита квалификация "Водач на кораб до 40БТ по море" и "Водач на малък кораб за спорт и развлечение по вътрешни водни пътища на Европа".

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • лична карта (представя се по време на изпитите пред Изпълнителна агенция „Морска администрация”)
 • заявления за явяване на изпити (предоставя се от „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ” ЕООД)
 • копие на диплома за завършено образование (предоставя се на "МОРЯШКИ ЦЕНТЪР - РУСЕ" ЕООД)
 • платени такси за явяване на изпити пред ИА „Морска администрация” (те са част от вашата такса за обучение и се внася от „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ” ЕООД по сметка на Изпълнителна агенция „Морска администрация” преди изпитните дати)

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВА:

 • заявления за издаване на свидетелство
 • свидетелства за медицинска годност (издават се от оправомощено здравно заведение)
 • снимки паспортен формат - 2бр.
 • платени такси за издаване на свидетелства (съгл. Тарифа №5 на Изпълнителна агенция „Морска администрация”)

ПРИ ЗАПИСВАНЕ В ТОВА ОБУЧЕНИЕ ПОЛУЧАВАТЕ ПЪЛНО СЪДЕЙСТВИЕ НА ВСЕКИ ЕТАП.
ОБРАБОТВАНЕТО НА ЦЯЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ Е НАШ АНГАЖИМЕНТ.
ИЗЦЯЛО ОРГАНИЗИРАМЕ ЯВЯВАНЕТО НА ИЗПИТИ, ИЗДАВАНЕТО НА МЕДИЦИНСКИ СВИДЕТЕЛСТВА И ИЗДАВАНЕТО НА СВИДЕТЕЛСТВАТА ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ.
ЗА ТЕЗИ НАШИ УСЛУГИ НЕ ДЪЛЖИТЕ НИКАКВИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ!

За повече информация и записвания можете да се свържете с нас. КОНТАКТИ