Моряшки център Русе ЕООД

КУРСОВЕ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТИ ПО Р. ДУНАВ, МОРЕ И ВЪТРЕШНИ ВОДНИ ПЪТИЩА НА ЕВРОПА

нашите курсове:

ВОДАЧ НА МАЛЪК КОРАБ ПО Р. ДУНАВ

ВОДАЧ НА КОРАБ ДО 40БТ ПО МОРЕ

ВОДАЧ НА МАЛЪК КОРАБ ЗА СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА НА ЕВРОПА

КОМБИНИРАН КУРС ЗА ВОДАЧИ НА МАЛКИ ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ ПО Р. ДУНАВ, МОРЕ И ВЪТРЕШНИ ВОДНИ ПЪТИЩА НА ЕВРОПА

При нас Вие получавате пълно обслужване от момента на записване в курса до получаване на свидетелство за правоспособност.

Ние подаваме всички необходими документи, свързани с обучението и полагането на изпит в Изпълнителна агенция "Морска администрация".

Осигуряваме Ви пълно съдействие за издаване на Свидетелство за медицинска годност от оправомощено здравно заведение.

Подготвяме документите и съдействаме изцяло на нашите клиенти при издаване на Свидетелство за правоспособност от Изпълнителна агенция "Морска администрация".

Обработката на документите Ви от наша страна е безплатна за Вас.

Вие усвоявате учебния материал и полагате успешно изпит пред Изпълнителна агенция "Морска администрация", всичко останало е наш ангажимент.

ЗА ТЕЗИ НАШИ УСЛУГИ НЕ ДЪЛЖИТЕ НИКАКВИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ!