МОРЯШКИ ЦЕНТЪР - РУСЕ ЕООД

НАШИТЕ КУРСОВЕ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТИ ПО
Р. ДУНАВ, ВЪТРЕШНИ ВОДНИ ПЪТИЩА НА ЕВРОПА И МОРЕ:

При нас Вие получавате пълно обслужване от момента на записване в курса до получаване на свидетелство за правоспособност.

Ние подаваме всички необходими документи, свързани с обучението и полагането на изпит в ИА "Морска администрация".

Осигуряваме Ви пълно съдействие за издаване на Свидетелство за медицинска годност от оправомощено здравно заведение.

Подготвяме документите и съдействаме изцяло на нашите клиенти при издаване на Свидетелство за правоспособност от

ИА "Морска администрация".

Обработката на документите Ви от наша страна е безплатна за Вас.

Вие усвоявате учебния материал и полагате успешно изпит пред ИА "Морска администрация", всичко останало е наш ангажимент.

ЗА ТЕЗИ НАШИ УСЛУГИ НЕ ДЪЛЖИТЕ НИКАКВИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ!