моряшки център - русе еоод

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ОТНОСНО регламентите за придобиване на речни правоспособности

Ние Ви консултираме относно регламентите за придобиване и преравняване на правоспособности за корабоплаване по вътрешните водни пътища на Европа - в съответствие с НАРЕДБА № 6 от 17 юни 2021г. за компетентност на моските лица в Република България и Директива 2017/2397/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017г.

В случай, че се нуждаете от допълнителна информация КОНТАКТИ

Условия на сайта

контакти

"МОРЯШКИ ЦЕНТЪР - РУСЕ" ЕООД

тел. 0878 867 114
e-mail: mor_centre@abv.bg
www.morcentre.com

ОФИС
гр. Русе, ул. "Бистрица" № 3

УЧЕБНА ЗАЛА
гр. Русе, ул. "Бистрица" № 4

Работно време:
понеделник - петък
10:00 - 17:30