ВОДАЧ НА КОРАБ ДО 40БТ ПО МОРЕ

Курсът „Водач на кораб до 40БТ по море” е подходящ за всеки желаещ да работи, като моряк или да управлява самостоятелно плавателен съд /до 40БТ по море в България и международно в цял свят

ОПИСАНИЕ:
Курсът е предназначен за подготовка на кандидати за придобиване на правоспособност “Водач на кораб до 40БТ по море” и е подходящ за Вас в случай, че желаете:

 • да работите, като моряк
 • да управлявате плавателни съдове до 40БТ с цел спортен или стопански риболов
 • да управлявате Вашата лодка, яхта или джет за развлечение

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ:
За да се запишете в курса е необходимо:

 • навършени 18 години
 • здравословна годност
 • завършено основно образование

ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ: 600лв. (при група от минимум 6 човека)
Таксата се заплаща в рамките на курса и включва:

 • учебни помагала
 • изпитни тестове в т.ч. достъп до електронна система за решаване на тестове
 • обучението от квалифицирани лектори
 • такса за явяване на първи изпит пред ИА „Морска администрация”

В цената на курса не са включени:

 • такса за повторно явяване на изпит пред ИА „Морска администрация” - 15лв.
 • такса за издаване на Медицинско свидетелство от оправомощено здравно заведение ТУК
 • такса за издаване на Свидетелство за правоспособност от Изпълнителна агенция "Морска администрация"

Тарифи на Изпълнителна агенция "Морска администрация"
за издаване на свидетелство "Водач на кораб до 40БТ по море"

за 30 дни 10лв.
за 7 дни 15лв.

 ОБУЧЕНИЕ:
Курсът "Водач на кораб до 40БТ по море" е с продължителност 106 учебни часа и се провежда по одобрена програма от ИА "Морска администрация. Обучението се провежда при сформиране на група от 6 човека.

В случай, че се нуждаете от този сертификат в кратки срокове и желаете да се обучавате по индивидуална програма в удобно за Вас време, без да изчаквате сформирането на група, ние Ви предлагаме да се възползвате от нашето комбинирано обучение.

КОМБИНИРАН КУРС

Учебните ни зали са оборудвани с множество нагледни материали, аудио-визуална техника и компютри за обучение и решаване на изпитни тестове. Нашите лектори са високо квалифицирани с дългогодишен опит, плавателен стаж и индивидуален подход към всеки обучаем.
Всеки обучаем получава собствени учебни помагала, изготвени в съответствие с програмата за обучение и издадени специално за нуждите на курса „Водач на кораб до 40БТ по море”.
Всеки курсист има постоянен достъп до платформата ни за решаване на тестове - тя е достъпна до успешното полагане на изпит пред ИА "Морска администрация". Всеки наш курсист получава и изпитни тестове за индивидуална подготовка.
На завършилите курса се издава УДОСТОВЕРЕНИЕ за завършен подготвителен курс от „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ” ЕООД, с което се кандидатства за явяване на изпит за придобиване на правоспособност “Водач на кораб до 40БТ по море” пред ИА „Морска администрация”.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 • Лична карта - копие
 • Диплома за завършено образование - копие
 • Декларация за доброволно и информирано съгласие за обработване на личните данни (попълва се на място в офиса на „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ” ЕООД при записване)
 • Заявление за включване в подготвителен курс за придобиване на правоспособност (попълва се на място в офиса на „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ” ЕООД при записване)
 • Заявление за явяване на изпит (попълва се на място в офиса на „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ” ЕООД при записване)

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ:

 • Лична карта (представя се в деня на изпита пред изпитната комисия на ИА „Морска администрация”)
 • Заявление за явяване на изпит (попълва се на място в офиса на „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ” ЕООД при записване и се подава от нас в ИА "Морска администрация")
 • Диплома за завършено образование - копие
 • Удостоверение за завършен подготвителен курс (издава се от „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ” ЕООД и се подава от нас в ИА "Морска администрация")
 • Платена такса за явяване на изпит пред ИА „Морска администрация” (тя е част от вашата такса за обучение и се внася от „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ” ЕООД по сметка на ИА „Морска администрация” преди изпита)

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ИЗПИТА:

Изпитът се провежда в оборудвана с компютри изпитна зала на ИА "Морска администрация" чрез генерация на тест включващ 60 въпроса:

 • 15 въпроса - МППСМ (Международни правила за предпазване от сблъскване по море)
 • 5 въпроса - система IALA
 • 20 въпроса - Корабоводене
 • 15 въпроса - Морско дело
 • 5 въпроса - Техническа подготовка и национално морско законодателство

Времето за решаване на теста е 60 минути.

Изпита се счита за успешно положен при дадени минимум 85% верни отговори (допустими грешни отговори-9).

След успешното полагане на изпит пред ИА „Морска администрация” Вие можете да пристъпите към издаване на Свидетелство за придобита квалификация „Водач на кораб до 40БТ по море”.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО:

 • Заявление за издаване на свидетелство (подготвя се от „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ” ЕООД и веднага след успешно положен изпит, ние Ви съдействаме за подаването му в ИА "Морска адмнистрация")
 • Свидетелство за медицинска годност (Издава се от оправомощено здравно заведение. "МОРЯШКИ ЦЕНТЪР - РУСЕ" ЕООД има практиката да съдейства напълно на своите курсисти за издаването на медицинско свидетелство в ТДКЦ - Русе)
 • Диплома за завършено образование - копие
 • Актуална снимка паспортен формат - 1бр.
 • Платена такса за издаване на свидетелство (съгл. Тарифа №5 на Изпълнителна агенция „Морска администрация”)

ПРИ ЗАПИСВАНЕ В КУРС "ВОДАЧ НА КОРАБ ДО 40БТ ПО МОРЕ"  ПОЛУЧАВАТЕ ПЪЛНО СЪДЕЙСТВИЕ НА ВСЕКИ ЕТАП. ОБРАБОТВАНЕТО НА ЦЯЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ Е НАШ АНГАЖИМЕНТ.
ИЗЦЯЛО ОРГАНИЗИРАМЕ ЯВЯВАНЕТО НА ИЗПИТ, ИЗДАВАНЕТО НА МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО И ИЗДАВАНЕТО НА СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ.
ЗА ТЕЗИ НАШИ УСЛУГИ НЕ ДЪЛЖИТЕ НИКАКВИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ!

Условия на сайта

контакти

"МОРЯШКИ ЦЕНТЪР - РУСЕ" ЕООД

тел. 0878 867 114
e-mail: mor_centre@abv.bg
www.morcentre.com

ОФИС
гр. Русе, ул. "Бистрица" № 3

УЧЕБНА ЗАЛА
гр. Русе, ул. "Бистрица" № 4

Работно време:
понеделник - петък
10:00 - 17:30