КУРС ВОДАЧ НА КОРАБ ДО 40БТ ПО МОРЕ

Курсът „Водач на кораб до 40БТ по море” Е ПОДХОДЯЩ ЗА ВСЕКИ ЖЕЛАЕЩ ДА РАБОТИ, КАТО МОРЯК ИЛИ ДА УПРАВЛЯВА САМОСТОЯТЕЛНО ПЛАВАТЕЛЕН СЪД ДО 40БТ ПО МОРЕ В БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНО ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ

ОПИСАНИЕ: Курсът е предназначен за подготовка на кандидати за придобиване на правоспособност
“Водач на кораб до 40БТ по море” и е подходящ за Вас в случай, че желаете:

 • да работите, като моряк
 • да управлявате плавателни съдове до 40БТ с цел спортен или стопански риболов
 • да управлявате Вашата лодка, яхта или джет за развлечение

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ: За да се запишете в курса е необходимо:

 • навършени 18 години
 • здравословна годност

ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ: 500лв. при група от минимум 6 човека. Таксата се заплаща в рамките на курса и включва:

 • учебни помагала
 • изпитни тестове в т.ч. достъп до електронна система за решаване на тестове
 • обучението от квалифицирани лектори
 • такса за явяване на първи изпит пред Изпълнителна агенция „Морска администрация”

В цената на курса не са включени:

 • такса за повторно явяване на изпит пред Изпълнителна агенция „Морска администрация” - 15лв.
 • такса за издаване на Медицинско свидетелство от оправомощено здравно заведениеТУК
 • такса за издаване на Свидетелство за правоспособност от Изпълнителна агенция "Морска администрация"

Тарифи на Изпълнителна агенция "Морска администрация"
за издаване на свидетелство "Водач на кораб до 40БТ по море"

за 30 дни 10лв.
за 7 дни 15лв.

 ОБУЧЕНИЕ: Курсът "Водач на кораб до 40БТ по море" е с продължителност 106 учебни часа и се провежда по одобрена програма от Изпълнителна агенция "Морска администрация.

Обучението се провежда при сформиране на група от 8 човека. Учебните ни зали са оборудвани с множество нагледни материали и компютри за обучение и решаване на изпитни тестове.

В случай, че се нуждаете от този сертификат в кратки срокове и желаете да се обучавате по индивидуална програма в удобно за Вас време, без да изчаквате сформирането на група, ние Ви предлагаме да се възползвате от нашето комбинирано обучение. НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ 

Нашите лектори са високо квалифицирани с дългогодишен опит, плавателен стаж и индивидуален подход към всеки обучаем.

Курсистите ни получават всички необходими учебни помагала за подготовка, изготвени в съответствие с програмата за обучение и издадени специално за нуждите на курса „Водач на кораб до 40БТ по море”.

По време на курса се решават изпитни тестове, генерирани чрез специална компютърна програма, което поставя курсистите ни в реална изпитна ситуация. Това ще Ви улесни значително при явяването на изпита пред Изпълнителна агенция "Морска администрация". Всеки наш курсист получава и изпитни тестове за индивидуална подготовка.

На завършилите курса се издава УДОСТОВЕРЕНИЕ за завършен подготвителен курс от
"МОРЯШКИ ЦЕНТЪР - РУСЕ" ЕООД, с което кандидатстват за явяване на изпит за придобиване на правоспособност “Водач на кораб до 40БТ по море” пред Изпълнителна агенция „Морска администрация”.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗПИТ:

 • лична карта (представя се в деня на изпита пред Изпълнителна агенция „Морска администрация”)
 • заявление за явяване на изпит (предоставя се от „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ” ЕООД)
 • удостоверение за завършен подготвителен курс (издава се от „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ” ЕООД и се внася от нас в Изпълнителна агенция „Морска администрация”)
 • копие на диплома за завършено образование (предоставя се на "МОРЯШКИ ЦЕНТЪР - РУСЕ" ЕООД)
 • платена такса за явяване на изпит пред Изпълнителна агенция „Морска администрация” (тя е част от вашата такса за обучение и се внася от „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ” ЕООД по сметка на Изпълнителна агенция „Морска администрация” преди изпита)

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ИЗПИТА:

Изпитът се провежда в оборудвана с компютри изпитна зала на Изпълнителна агенция "Морска администрация" чрез генерация на тест включващ 60 въпроса:

 • 15 въпроса - МППСМ (Международни правила за предпазване от сблъскване по море)
 • 5 въпроса - система IALA
 • 20 въпроса - Корабоводене
 • 15 въпроса - Морско дело
 • 5 въпроса - Техническа подготовка и национално морско законодателство

Времето за решаване на теста е 60 минути.

Изпита се счита за успешно положен при дадени минимум 85% верни отговори (допустими грешни отговори-9).

След успешното полагане на изпит пред Изпълнителна агенция „Морска администрация” Вие можете да пристъпите към издаване на Свидетелство за придобита квалификация „Водач на кораб до 40БТ по море”.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО:

 • заявление за издаване на свидетелство
 • свидетелство за медицинска годност (издава се от оправомощено здравно заведение)
 • снимка паспортен формат - 1бр.
 • платена такса за издаване на свидетелство (съгл. Тарифа №5 на Изпълнителна агенция „Морска администрация”)

ПРИ ЗАПИСВАНЕ В КУРС "ВОДАЧ НА КОРАБ ДО 40БТ ПО МОРЕ"
ПОЛУЧАВАТЕ ПЪЛНО СЪДЕЙСТВИЕ НА ВСЕКИ ЕТАП.
ОБРАБОТВАНЕТО НА ЦЯЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ Е НАШ АНГАЖИМЕНТ.
ИЗЦЯЛО ОРГАНИЗИРАМЕ ЯВЯВАНЕТО НА ИЗПИТ, ИЗДАВАНЕТО НА МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО И ИЗДАВАНЕТО НА СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ.
ЗА ТЕЗИ НАШИ УСЛУГИ НЕ ДЪЛЖИТЕ НИКАКВИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ!

За повече информация и записвания можете да се свържете с нас. КОНТАКТИ