КУРС ВОДАЧ НА МАЛЪК КОРАБ ПО РЕКА ДУНАВ

Курсът „Водач на малък кораб” е подходящ за всеки желаещ да работи, като моряк или да управлява самостоятелно плавателен съд до 20 метра в българския участък на река дунав и вътрешните водоеми на българия

ОПИСАНИЕ: Курсът е предназначен за подготовка на кандидати за придобиване на правоспособност
“Водач на малък кораб по р. Дунав” и е подходящ за Вас в случай, че желаете:

 • да работите, като моряк
 • да управлявате плавателни съдове до 20м. до 12 човека на борда с цел спортен или стопански риболов
 • да управлявате Вашата лодка, яхта или джет за развлечение

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ: За да се запишете в курса е необходимо:

 • навършени 18 години
 • здравословна годност

ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ: 400лв. - таксата се заплаща в рамките на курса и включва:

 • учебни помагала
 • изпитни тестове в т.ч. достъп до електронна система за решаване на тестове
 • обучението от квалифицирани лектори
 • такса за явяване на първи изпит пред Изпълнителна агенция „Морска администрация”

В цената на курса не са включени:

 • такса за повторно явяване на изпит пред Изпълнителна агенция „Морска администрация” - 15лв.
 • такса за издаване на Медицинско свидетелство от оправомощено здравно заведение ТУК
 • такса за издаване на Свидетелство за правоспособност от Изпълнителна агенция "Морска администрация

Тарифи на Изпълнителна агенция "Морска администрация"
за издаване на свидетелство "Водач на малък кораб"

за 30 дни 10лв.
за 7 дни 15лв.
за 8 часа 20лв.

ОБУЧЕНИЕ: Курсът „Водач на малък кораб” е с продължителност 60 учебни часа и се провежда по одобрена програма от Изпълнителна агенция „Морска Администрация”. Обучението се провежда в групи или индивидуално в удобно за Вас време. Учебните ни зали са оборудвани с множество нагледни материали и компютри за обучение и решаване на изпитни тестове.

Нашите лектори са високо квалифицирани с дългогодишен опит, плавателен стаж и индивидуален подход към всеки обучаем.

Курсистите ни получават всички необходими учебни помагала за подготовка, изготвени в съответствие с програмата за обучение и издадени специално за нуждите на курса „Водач на малък кораб ”.

По време на курса се решават изпитни тестове, генерирани чрез специална компютърна програма, което поставя курсистите ни в реална изпитна ситуация. Това ще Ви улесни значително при явяването на изпита пред Изпълнителна агенция „Морска администрация”. Всеки наш курсист получава и изпитни тестове за индивидуална подготовка.

На завършилите курса се издава УДОСТОВЕРЕНИЕ за завършен подготвителен курс от
„МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ” ЕООД, с което кандидатстват за явяване на изпит за придобиване на правоспособност “Водач на малък кораб” пред Изпълнителна агенция „Морска администрация”.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗПИТ:

 • лична карта (представя се в деня на изпита пред Изпълнителна агенция „Морска администрация”)
 • заявление за явяване на изпит (предоставя се от „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ” ЕООД)
 • удостоверение за завършен подготвителен курс (издава се от „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ” ЕООД и се внася от нас в Изпълнителна агенция „Морска администрация”)
 • платена такса за явяване на изпит пред ИА „Морска администрация” (тя е част от вашата такса за обучение и се внася от „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ” ЕООД по сметка на Изпълнителна агенция „Морска администрация” преди изпита)

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ИЗПИТА:

Изпитът се провежда в оборудвана с компютри изпитна зала на Изпълнителна агенция "Морска администрация" чрез генерация на тест включващ 60 въпроса от темите:

 • 30 въпроса - Основни положения за плаване по Дунав (Правила за плаване по р. Дунав)
 • 30 въпроса - Функция "Теоретичен изпит" от изпитната програма (включва следните модули: Основи на речното корабоводене; Маневриране и управление на кораб; Нормативна база регламентираща плаването по вътрешните водни пътища на Европа; Устройство на кораба корабни силови уредби, системи и механизми; Поведение при извънредни обстоятелства)

Времето за решаване на теста е 60 минути. 

Изпита се счита за успешно положен при дадени минимум 85% верни отговори (допустими грешни отговори-9).

След успешното полагане на изпит пред Изпълнителна агенция „Морска администрация” Вие можете да пристъпите към издаване на Свидетелство за придобита квалификация „Водач на малък кораб”.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО:

 • заявление за издаване на свидетелство
 • свидетелство за медицинска годност (издава се от оправомощено здравно заведение)
 • снимка паспортен формат - 1бр.
 • платена такса за издаване на свидетелство (съгл. Тарифа №5 на Изпълнителна агенция „Морска администрация”)

ПРИ ЗАПИСВАНЕ В КУРС "ВОДАЧ НА МАЛЪК КОРАБ" ПОЛУЧАВАТЕ ПЪЛНО СЪДЕЙСТВИЕ НА ВСЕКИ ЕТАП.
ОБРАБОТВАНЕТО НА ЦЯЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ Е НАШ АНГАЖИМЕНТ.
ИЗЦЯЛО ОРГАНИЗИРАМЕ ЯВЯВАНЕТО НА ИЗПИТ, ИЗДАВАНЕТО НА МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО И ИЗДАВАНЕТО НА СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ.
ЗА ТЕЗИ НАШИ УСЛУГИ НЕ ДЪЛЖИТЕ НИКАКВИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ!

За повече информация и записвания можете да се свържете с нас. КОНТАКТИ