Моряшки център Русе ЕООД

„МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ” ЕООД е основан през 2008год. с основен предмет на дейност:

  • организиране и провеждане на подготвителни курсове ВИЖ ПОВЕЧЕ
  • учебни консултации за придобиване на правоспособности за корабоплаване по вътрешните водни пътища ВИЖ ПОВЕЧЕ
  • консултантски услуги при покупко-продажба и регистрация на малки плавателни съдове ВИЖ ПОВЕЧЕ
  • диагностика, ремонт и поддръжка на лодки, яхти и малки кораби ВИЖ ПОВЕЧЕ
  • осигуряване на правоспособни водачи за плавателни съдове ВИЖ ПОВЕЧЕ
  • пълно съдействие при обработката на вашите документи ВИЖ ПОВЕЧЕ

    "МОРЯШКИ ЦЕНТЪР - РУСЕ" ЕООД има издадена одобрена заповед, от Изпълнителна агенция "Морска администрация", за провеждане на следните подготвителни курсове в градовете Русе и Свищов:

ВОДАЧ НА МАЛЪК КОРАБ ПО Р. ДУНАВ

ВОДАЧ НА КОРАБ ДО 40БТ ПО МОРЕ

ВОДАЧ НА МАЛЪК КОРАБ ЗА СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ ВЪТРЕШНИ ВОДНИ ПЪТИЩА НА ЕВРОПА

"МОРЯШКИ ЦЕНТЪР - РУСЕ" ЕООД разполага с учебни зали оборудвани съгласно изискванията на ИА „Морска администрация” - всички необходими нагледни схеми и учебно-методически табла, аудио-визуална техника, корабни макети и навигационни карти. Разработили сме компютърна програма за решаване на изпитни тестове - осигуряваме на обучаемите реална изпитна среда. За лесното и бързо усвояване на учебния материал разполагаме с авторски учебни помагала съобразени изцяло с програмите за провеждане на подготвителните курсове.

Лекторите ни са доказани професионалисти с дългогодишен практически опит, отлични преподавателски умения и индивидуален подход към всеки обучаем.

Наши клиенти са както тези, които притежават малки плавателни съдове за спорт, развлечение и риболов, така и тези, които желаят да повишат своята професионална квалификация или да придобият нова професия. Много от нашите курсисти намират професионална реализация, като моряци на пътнически и карго кораби.

Курсистите ни получават отлична подготовка и постигат най-високи резултати на изпитните сесии пред
Изпълнителна агенция „Морска администрация”.

"МОРЯШКИ ЦЕНТЪР - РУСЕ" ЕООД провежда учебни консултации за придобиване на правоспособности в корабоплаването по вътрешните водни пътища на Европа: ЩУРМАН, ЩУРМАН ОБЩА КАТЕГОРИЯ и
МОРЯК-МОТОРИСТ.

„МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ” ЕООД, в качеството си на организатор на квалификационни курсове, е партньор на Изпълнителна агенция „Морска администрация” в различни проекти свързани, както с обучението на морски квалифицирани лица, така и с дейности по европейски проекти за развитие на водния транспорт.

"МОРЯШКИ ЦЕНТЪР - РУСЕ" ЕООД консултира и съдейства при покупко-продажба и регистрация на плавателни съдове. Вашите документи ще бъдат окомплектовани от нас съобразно всички изисквания на Изпълнителна агенция „Морска администрация”.
Консултираме всички заинтересовани лица, относно цялата нормативна база и прилагането й в сферата на корабоплаването.

„МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ” ЕООД извършва консултации, диагностика, всички видове ремонтни услуги и поддръжка на лодки, яхти и малки кораби.

"МОРЯШКИ ЦЕНТЪР - РУСЕ" ЕООД осигурява квалифицирани екипажи за малки плавателни съдове.

НИЕ   РАБОТИМ   ЗА   ВАС!

Сътрудничим си успешно с нашите партньори: