ОТ "ВОДАЧ НА КОРАБ ДО 40БТ ПО МОРЕ"
ЗА "ВОДАЧ НА МАЛЪК КОРАБ"

В случай, че вече имате правоспособност "Водач на кораб до 40БТ по море" можете да придобиете право-способност "Водач на малък кораб по р. Дунав" при облекчени условия на обучение и явяване на изпит

ОПИСАНИЕ:


С "Водач на кораб до 40БТ по море" по р. Дунав не може да управлявате плавателен съд по р. Дунав и затова е необходимо да имате правоспособност "Водач на малък кораб". Правилата за плаване по р. Дунав и по море са различни. След това обучение Вие ще можете да управлявате плавателни съдове освен международно по море и в българския участък на р. Дунав.

Ние ще Ви подготвим изцяло върху учебния материал, ще Ви предоставим необходимите тестове и ще Ви съдействаме документално от момента на записване в обучението до получаването на свидетелството за правоспособност.

 

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 • притежавате валидно Свидетелство за "Водач на кораб до 40БТ по море" (в случай, че срокът на свидетелството е изтекъл, ние ще Ви съдействаме за подновяването му)
 • здравословна годност

ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ: 300лв.

Таксата се заплаща в рамките на обучението и включва:

 • учебни помагала
 • изпитни тестове в т.ч. достъп до електронна система за решаване на тестове
 • обучението от квалифицирани лектори
 • такса за явяване на първи изпит пред ИА „Морска администрация”

В цената на обучението не са включени:

 • такса за повторно явяване на изпит пред ИА „Морска администрация” - 15лв.
 • такса за издаване на Медицинско свидетелство от оправомощено здравно заведение ТУК
 • такса за издаване на Свидетелство за правоспособност от ИА "Морска администрация"

Тарифи на Изпълнителна агенция "Морска администрация"
за издаване на свидетелство "Водач на малък кораб"

за 30 дни 10лв.
за 7 дни 15лв.
за 8 часа 20лв.


ОБУЧЕНИЕ:


Обучението за придобиване на правоспособност "Водач на малък кораб" по р. Дунав след придобита правоспособност "Водач на кораб до 40БТ по море" е с продължителност 30 учебни часа. Придобивате знания и умения върху Правила за плаване по р.Дунав.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 • Лична карта - копие
 • Валидно Свидетелство за "Водач на кораб до 40БТ по море" - копие
 • Декларация за доброволно и информирано съгласие за обработване на личните данни (попълва се на място в офиса на „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ” ЕООД при записване)
 • Заявление за включване в подготвителен курс за придобиване на правоспособност (попълва се на място в офиса на „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ” ЕООД при записване)
 • Заявление за явяване на изпит (попълва се на място в офиса на „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ” ЕООД при записване)

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ:

 • Лична карта (представя се в деня на изпита пред изпитната комисия на ИА „Морска администрация”)
 • Заявление за явяване на изпит (попълва се на място в офиса на „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ” ЕООД при записване и се подава от нас в ИА "Морска администрация")
 • Валидно Свидетелство за "Водач на кораб до 40БТ по море" - копие
 • Платена такса за явяване на изпит пред ИА „Морска администрация” (тя е част от вашата такса за обучение и се внася от „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ” ЕООД по сметка на ИА „Морска администрация” преди изпита)

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ИЗПИТА:

Изпитът се провежда в оборудвана с компютри изпитна зала на ИА "Морска администрация" чрез генерация на тест включващ

30 въпроса върху Правила за плаване по р. Дунав.

Времето за решаване на теста е 30 минути.

Изпитът се счита за успешно положен при дадени минимум 85% верни отговори (допустими грешни отговори - 5).

След успешното полагане на изпит пред ИА „Морска администрация” Вие можете да пристъпите към издаване на Свидетелство за придобита правоспособност „Водач на малък кораб” по р. Дунав.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО:

 • Заявление за издаване на свидетелство (подготвя се от „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ” ЕООД и веднага след успешно положен изпит, ние Ви съдействаме за подаването му в ИА "Морска адмнистрация")
 • Свидетелство за медицинска годност (Издава се от оправомощено здравно заведение. "МОРЯШКИ ЦЕНТЪР - РУСЕ" ЕООД има практиката да съдейства напълно на своите курсисти за издаването на медицинско свидетелство в ТДКЦ - Русе)
 • Актуална снимка паспортен формат - 1бр.
 • Платена такса за издаване на свидетелство (съгл. Тарифа №5 на Изпълнителна агенция „Морска администрация”)

След придобиване на правоспособност "Водач на малък кораб" по р. Дунав, имате възможност да разширите правата си и да придобиете и следваща правоспособност "Водач на малък кораб за спорт и развлечение по вътрешните водни пътища на Европа". Подробна информация може да намерите ТУК

ПРИ ЗАПИСВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ ПОЛУЧАВАТЕ ПЪЛНО СЪДЕЙСТВИЕ НА ВСЕКИ ЕТАП.
ОБРАБОТВАНЕТО НА ЦЯЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ Е НАШ АНГАЖИМЕНТ.
ИЗЦЯЛО ОРГАНИЗИРАМЕ ЯВЯВАНЕТО НА ИЗПИТ, ИЗДАВАНЕТО НА МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО И ИЗДАВАНЕТО НА СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ .

ЗА ТЕЗИ НАШИ УСЛУГИ НЕ ДЪЛЖИТЕ НИКАКВИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ!