ИЗПИТНИ ДАТИ ПРЕЗ 2020 год.
дирекция "Речен надзор" - Русе

ВАШЕТО ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ Е АНГАЖИМЕНТ НА
"МОРЯШКИ ЦЕНТЪР - РУСЕ" ЕООД

След успешно завършен курс при нас, Вие може да изберете най-удобната за Вас дата за явяване на изпит пред Дирекция "Речен надзор - Русе".

Вие изберете дата, ние ще се погрижим за всичко останало. 

Изпитни сесии в гр. Русе през 2020год.

месец

изпитна сесия

месец

изпитна сесия

януари

14 - 15.01.2020г.

28 - 29.01.2020г.

юли

07 - 08.07.2020г.

21 - 22.07.2020г.

февруари

11 - 12.02.2020г.

25 - 26.02.2020г.

август

04 - 05.08.2020г.

18 - 19.08.2020г.

март

10 - 11.03.2020г.

24 - 25.03.2020г.

септември

01 - 02.09.2020г.

15 - 16.09.2020г.

април

14 - 15.04.2020г.

28 - 29.04.2020г.

октомври

06 - 07.10.2020г.

20 - 21.10.2020г.

май

12 - 13.05.2020г.

26 - 27.05.2020г.

ноември

03 - 04.11.2020г.

17 - 18.11.2020г.

юни

09 - 10.06.2020г.

23 - 24.06.2020г.

декември

01 - 02.12.2020г.

15 - 16.12.2020г.

На основание Заповед № З-73/30.04.2020г. на изпълнителния директор на ИА "Морска администрация"
се възобновява подаването на заявления и провеждането на изпити от ИА "Морска администрация".