КАПИТАНСКИ   КУРСОВЕ

за водачи и моряци по р. Дунав, море и вътрешните водни пътища на Европа

image

Курсът „Водач на малък кораб” е подходящ за всеки желаещ да работи, като моряк или да управлява самостоятелно плавателен съд до 20метра и до 12човека на борда в българския участък на р. Дунав и вътрешните водоеми на България.

image

Курсът „Водач на кораб до 40БТ по море”
е подходящ за всеки желаещ да работи, като моряк или да управлява самостоятелно плавателен съд до 40БТ по море в България и международно по цял свят.

image

"Водач на малък кораб за спорт и развлечение по вътрешните водни пътища на Европа" е правоспособност подходяща за всеки желаещ да управлява самостоятелно плавателен съд до 20метра по вътрешните водни пътища на Европа.

image

Обучението в този курс е подходящо за всеки желаещ да придобие всички правоспособности за управление на малки плавателни съдове по р. Дунав, море и вътрешните водни пътища на Европа.

image

В случай, че вече имате правоспособност "Водач на малък кораб по р. Дунав" можете да придобиете правоспособност "Водач на кораб до 40БТ по море" при облекчени условия на обучение и явяване на изпит.

image

В случай, че вече имате право-способност "Водач на кораб до 40БТ по море" можете да придобиете право-способност "Водач на малък кораб по р. Дунав" при облекчени условия на обучение и явяване на изпит.