МОРЯШКИ ЦЕНТЪР РУСЕ ЕООД

НОВИНИ:

 

04 май 2020год.

Уважаеми клиенти и приятели,

на основание Заповед № З-73/30.04.2020г. на изпълнителния директор на ИА "Морска администрация"
се възобновява подаването на заявления и провеждането на изпити от ИА "Морска администрация".

Обявата за планиране провеждането на изпитни сесии от Дирекция "Речен надзор" - Русе
през месец май и юни 2020г.
може да намерите ТУК

На основание Заповед № З-74/04.05.2020г. на изпълнителния директор на ИА "Морска администрация"
се възобновяват присъствените подготвителни курсове за придобиване на правоспособности,
организирани и провеждани по условията и реда на Наредба № 6 за компетентност на морските
лица в Република България.

17 март 2020год.

Имаме удоволствието да Ви уведомим, че на основание Заповед № З-43 / 05.03.2020год. на изпълнителния директор на ИА "Морска администрация", "МОРЯШКИ ЦЕНТЪР - РУСЕ" ЕООД продължава провеждането на подготвителни курсове за "Водач на кораб до 40БТ" и "Водач на малък кораб" в гр. Русе и гр. Свищов за следващия тригодишен период.

17 март 2020год.

Уважаеми клиенти и приятели,

Учебните ни зали в гр. Русе и гр. Свищов и офисът на адрес гр. Русе, ул. Бистрица № 4

няма да работят до 29 март 2020г. или до второ нареждане от ИА „Морска администрация“.

Имаме готовност за предоставяне на възможност за дистанционно/електронно обучение.

Нашият екип остава на разположение за информация и записвания.

Може да се свържете с нас по някои от следните начини:

тел: 0878 867 114

e-mail: mor_centre@abv.bg

http://www.morcentre.com/

http://www.captain-test-bg.com/

Оставаме на разположение!

Ще Ви информираме своевременно за всички настъпили промени!

Благодарим Ви за разбирането и бъдете здрави!

Екипът на „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ“ ЕООД

29 ноември 2019год.

Публикувана е Обява на Дирекция "Речен надзор - Русе" за планираните редовни изпитни сесии през календарната 2020год. Повече информация може да намерите ТУК

 10 юли 2017год.

Предоставяме Ви възможност за самоподготовка чрез решаване на електронно генерирани тестове, съдържащи изпитни въпроси от „Електронната система за провеждане на изпити“ 

на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, за следните правоспособности:

  • Водач на малък кораб по р. Дунав
  • Водач на кораб до 40БТ по море
  • Водач на малък кораб за спорт и развлечение по вътрешните водни пътища на Европа

Самоподготовката за явяване на изпит пред ИА "Морска администрация" вече е възможна на:

http://www.captain-test-bg.com

Повече информация може да намерите ТУК

 19 април 2017год.

По покана на к.в.п. Иван Жеков, директор на Дирекция „Речен надзор – Русе“ към Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и ръководител на проект “Danube SKILLS”, на 19 април 2017 г. екипа на „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ“ ЕООД взе участие в национална работна среща за запознаване с целите и задачите на проект „Повишаване на институционалния капацитет в корабоплаването по река Дунав чрез стимулиране на съвместни транснационални компетенции и умения в областта на образованието и развитието на обществените услуги” (Danube SKILLS). Обсъдени бяха въпроси свързани с предложението за нова Директива на Европейския Парламент и на Съвета, относно признаването на професионалните квалификации във вътрешното корабоплаване и за отмяната на Директива 96/50 / ЕО и Директива 91/672 / ЕИО.
На срещата представихме досегашната дейност на нашата обучаваща организация и постигнатите резултати. Споделихме целите, които си поставя екипа на „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ“ ЕООД и заявихме готовност да разширим обхвата на дейността си, съобразно новите изисквания. Ще можете да се запознаете своевременно с всички промени на нашия сайт.

 20 март 2017год.

Имаме удоволствието да Ви уведомим, че на основание Заповед № З-72 / 20.03.2017год. на изпълнителния директор на ИА "Морска администрация", "МОРЯШКИ ЦЕНТЪР - РУСЕ" ЕООД продължава провеждането на подготвителни курсове за "Водач на кораб до 40БТ" и "Водач на малък кораб" за следващия тригодишен период.