ВОДАЧ НА МАЛЪК КОРАБ ЗА СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ ВОДНИ ПЪТИЩА НА ЕВРОПА

правоспособност "вОДАЧ НА МАЛЪК КОРАБ ЗА СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ ВОДНИ ПЪТИЩА НА ЕВРОПА" Е необходима нА ВСЕКИ ЖЕЛАЕЩ ДА РАБОТИ, КАТО МОРЯК ИЛИ ДА УПРАВЛЯВА САМОСТОЯТЕЛНО ПЛАВАТЕЛЕН СЪД ДО 20 МЕТРА ПО ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА НА ЕВРОПА.

ОПИСАНИЕ: Всеки, който притежава Свидетелство за „Водач на малък кораб” по р. Дунав може да се яви на допълнителен изпит пред Изпълнителна агенция „Морска администрация” и след като го издържи успешно да придобие правоспособност „Водач на малък кораб за спорт и развлечение по вътрешни водни пътища на Европа”. Необходимо е да знаете, че:

 • за да управлявате плавателен съд до 20метра извън българския участък на р. Дунав или по всички вътрешни водни пътища на Европа се изисква именно тази правоспособност
 • някои от европейски корабособственици изискват тази правоспособност от моряците

УСЛОВИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО:

 • притежавате валидно Свидетелство за "Водач на малък кораб" по р. Дунав
 • успешно положен изпит пред Изпълнителна агенция "Морска администрация"
 • валидно медицинско свидетелство от оправомощено здравно заведение

ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ: За тази правоспособност клиенти завършили някои от курсовете на
"МОРЯШКИ ЦЕНТЪР - РУСЕ" ЕООД  не дължат такса за обучение.

Заплащат се само:

 • такса за явяване на изпит пред Изпълнителна агенция „Морска администрация” - 15лв.
 • такса за издаване на Медицинско свидетелство от оправомощено здравно заведение (в случай, че нямате валидно) ТУК
 • такса за издаване на Свидетелство за правоспособност от ИА "Морска администрация"

Тарифи на Изпълнителна агенция "Морска администрация"
за издаване на свидетелство "Водач на малък кораб"

за 30 дни 10лв.
за 7 дни 15лв.
за 8 часа 20лв.

ОБУЧЕНИЕ: Учебният материал за тази правоспособност обхваща изцяло знанията получени в курса
„Водач на малък кораб”. В случай, че имате нужда от подновяване на тези знания предлагаме индивидуални учебни консултации и решаване на изпитни тестове, генерирани чрез специална компютърна програма, което Ви поставя в реална изпитна ситуация. Тази услуга се заплаща допълнително - 15лв. за учебен час. 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗПИТ:

 • лична карта (представя се в деня на изпита пред Изпълнителна агенция „Морска администрация”)
 • заявление за явяване на изпит (предоставя се от „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ” ЕООД)
 • валидно Свидетелство за правоспособност "Водач на малък кораб"
 • платена такса за явяване на изпит пред Изпълнителна агенция „Морска администрация”
  („МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ” ЕООД съдейства за внасянето на таксата по сметка на Изпълнителна агенция „Морска администрация” преди изпита)

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ИЗПИТА:

Изпитът се провежда в оборудвана с компютри зала на ИА "Морска администрация" чрез компютърна генерация на тест включващ 60 въпроса от темите:

 • 30 въпроса - Основни положения за плаване по Дунав (Правила за плаване по р. Дунав)
 • 30 въпроса - Функция "Теоретичен изпит" от изпитната програма (включва следните модули: Основи на речното корабоводене; Маневриране и управление на кораб; Нормативна база регламентираща плаването по вътрешните водни пътища на Европа; Устройство на кораба корабни силови уредби, системи и механизми; Поведение при извънредни обстоятелства).

Времето за решаване на теста е 60 минути.

Изпита се счита за успешно положен при дадени минимум 85% верни отговори (допустими грешни отговори-9).

След успешното полагане на изпит пред Изпълнителна агенция „Морска администрация” Вие можете да пристъпите към издаване на Свидетелство за придобита квалификация „Водач на малък кораб за спорт и развлечение по вътрешни водни пътища на Европа”.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО:

 • заявление за издаване на свидетелство
 • свидетелство за медицинска годност (издава се от оправомощено здравно заведение)
 • снимка паспортен формат - 1бр.
 • платена такса за издаване на свидетелство (съгл. Тарифа №5 на Изпълнителна агенция „Морска администрация”)

ПРИ НАС ПОЛУЧАВАТЕ ПЪЛНО СЪДЕЙСТВИЕ НА ВСЕКИ ЕТАП ОТ ПРИДОБИВАНЕТО НА ПРАВОСПОСОБНОСТТА "ВОДАЧ НА МАЛЪК КОРАБ ЗА СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ ПО
ВЪТРЕШНИ ВОДНИ ПЪТИЩА НА ЕВРОПА".

ЗА ТЕЗИ НАШИ УСЛУГИ НЕ ДЪЛЖИТЕ НИКАКВИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ!

За повече информация и записвания можете да се свържете с нас. КОНТАКТИ