МОРЯШки център русе еоод

провежда учебни консултации и подготовка за явяване на изпити по функции и модули съгласно изпитните програми на изпълнителна агенция "морска администрация" за ПРИДОБИВАНЕ НА правоспособности ЗА ПЛАВАНЕ ПО вътрешни водни пътища НА ЕВРОПА: щурман, щурман обща категория и моряк-моторист

  • Ние Ви консултираме относно реда и начина за придобиване на правоспособности за корабоплаване по вътрешни водни пътища на Европа и изискванията за заемане на съответните длъжности.
  • Провеждаме индивидуални учебни консултации и подготовка за явяване на изпити по функции и модули съгласно изпитните програми на Изпълнителна агенция "Морска администрация" за:
    ЩУРМАН, ЩУРМАН ОБЩА КАТЕГОРИЯ и МОРЯК-МОТОРИСТ.
  • Предстои Ви явяване на изпит за придобиване на правоспособност? Предоставяме Ви възможност за самоподготовка чрез решаване на електронно генерирани тестове, съдържащи изпитни въпроси от „Електронната система за провеждане на изпити“ на Изпълнителна агенция „Морска администрация“. КАПИТАНСКИ ТЕСТОВЕ ВХОД